Imię i Nazwisko: dr Elżbieta Zyzik
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:203
Pion Rektora
Telefon:41 349 6776
Adres email: elzbieta.zyzik@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach