Imię i Nazwisko: inż. Krzysztof Zagdan
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:2.28
Telefon:41 349 7887
Drugi telefon:41 349 7878
Adres email: krzysztof.zagdan@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023