Imię i Nazwisko: mgr Katarzyna Ziółkowska
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:3.20
Telefon:41 349 7173
Adres email: katarzyna.ziolkowska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022