Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Artur Zieliński
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:239
Telefon:41 349 6417
Adres email: artur.zielinski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023