Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Katarzyna Ziołowicz
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:211
Telefon:41 349 6652
Adres email: katarzyna.ziolowicz@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023