Imię i Nazwisko: dr Jewgienij Zubkow
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:129
Telefon:41 349 6805
Adres email: jewgienij.zubkow@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023