Imię i Nazwisko: dr Małgorzata Żabińska-Rakoczy
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A118
Telefon:41 349 6497
Adres email: malgorzata.zabinska-rakoczy@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023