Imię i Nazwisko: dr Monika Żelezik
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A412
Telefon:41 349 6438
Adres email: monika.zelezik@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023