Imię i Nazwisko: mgr inż. Tomasz Żelichowski
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:5
Telefon:41 349 6704
Adres email: tomasz.zelichowski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023