Imię i Nazwisko: dr Bartosz Żmuda
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:122
Telefon:41 349 6570
Adres email: bartosz.zmuda@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023