Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Waldemar Cudny
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:
Adres email: waldemar.cudny@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020