Imię i Nazwisko: dr Tomasz Chrząstek
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:175
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społeczne
Telefon:41 349 6071
Adres email: tomasz.chrzastek@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach