Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:165
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społeczne
Telefon:41 349 7145
Adres email: jolanta.chwastyk-kowalczyk@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach