Imię i Nazwisko: mgr Magdalena Cieślik
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:3.22
Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:41 349 7198
Drugi telefon:41 349 7173
Adres email: magdalena.cieslik@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach