Imię i Nazwisko: dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:227
Telefon:41 349 7141
Adres email: olga.dabrowska-cendrowska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020