Imię i Nazwisko: dr Przemysław Ciszek
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:165
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społeczne
Telefon:41 349 7145
Adres email: przemyslaw.ciszek@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach