Imię i Nazwisko: mgr Andrzej Antoniak
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:2.21
Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:41 349 7155
Adres email: andrzej.antoniak@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach