Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C118
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Telefon:41 349 7118
Adres email: stanislaw.cygan@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach