Imię i Nazwisko: mgr Michał Czarny
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:Boks 1
Telefon:41 349 6689
Adres email: michal.czarny@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023