Imię i Nazwisko: mgr Aleksandra Czwartos
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:1
Telefon:41 349 6666
Adres email: aleksandra.czwartos@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023