Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Olga Dąbrowska-Cendrowska
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:170
Telefon:41 349 7144
Adres email: olga.dabrowska-cendrowska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023