Imię i Nazwisko: Anna Detka
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:1.16
Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:41 349 7179
Adres email: anna.detka@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach