Imię i Nazwisko: mgr Krzysztof Derlatka
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.09
Telefon:41 349 6209
Adres email: krzysztof.derlatka@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023