Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Sabina Dołęgowska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju: C413
Telefon:41 349 7023
Adres email: sabina.dolegowska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023