Imię i Nazwisko: mgr Maria Domańska-Nogajczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:3.22
Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:41 349 7173
Adres email: maria.domanska-nogajczyk@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach