Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Rafał Dudała
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:
Adres email: rafal.dudala@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023