Imię i Nazwisko: mgr Paweł Frejowski
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:329
Telefon:41 349 6355
Adres email: pawel.frejowski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020