Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:167
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społeczne
Telefon:41 349 7140
Adres email: jolanta.dzierzynska-mielczarek@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach