Imię i Nazwisko: mgr Paweł Dziuba
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:457
Katedra Matematyki
Telefon:41 349 6262
Adres email: pawel.dziuba@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach