Imię i Nazwisko: lekarz Jakub Dziurzyński
Lokalizacja:IX Wieków Kielc 19A - MEDREH
Numer pokoju:D 3/13b
Instytut Nauk Medycznych
Adres email: jakub.dziurzynski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach