Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Paulina Forma
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:113
Telefon:41 349 6747
Adres email: paulina.forma@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023