Imię i Nazwisko: mgr Bożena Fołta-Garus
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:107
Telefon:41 349 6236
Adres email: bozena.folta-garus@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022