Imię i Nazwisko: prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Lokalizacja:
Numer pokoju:
Pion Rektora
Adres email: andrzej.balandynowicz@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach