Imię i Nazwisko: mgr Małgorzata Frąk
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:2
Telefon:41 349 6653
Adres email: malgorzata.frak@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023