Imię i Nazwisko: mgr inż. Marcin Gabryś
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.42
Telefon:41 349 7162
Adres email: marcin.gabrys@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023