Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:B202
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Telefon:41 349 7111
Adres email: alicja.galczynska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach