Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:B202
Telefon:41 349 7111
Adres email: alicja.galczynska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023