Imię i Nazwisko: dr Katarzyna Gałczyńska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:130
Telefon:41 349 6335
Adres email: katarzyna.galczynska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022