Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Marek Gasparski
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:321
Katedra Psychologii
Telefon:41 349 6737
Adres email:
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach