Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Marek Gaździcki
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:255
Telefon:41 349 6456
Adres email: marek.gazdzicki@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023