Imię i Nazwisko: dr Agnieszka Gilewska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C123
Instytut Chemii
Telefon:41 349 7017
Adres email: agnieszka.gilewska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach