Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Taras Banakh
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:459
Telefon:41 349 6259
Adres email: taras.banakh@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023