Imię i Nazwisko: mgr Agnieszka Głód
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:231
Centrum Edukacji Nauczycielskiej
Telefon:41 349 6759
Adres email: agnieszka.glod@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach