Imię i Nazwisko: dr Marcin Banaszek
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:2.25
Katedra Ekonomii i Finansów
Adres email: marcin.banaszek@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach