Imię i Nazwisko: mgr Anna Gołuzd
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:3.20
Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:41 349 7182
Adres email: anna.goluzd@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach