Imię i Nazwisko: mgr inż. Marcin Grunt
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.08
Telefon:41 349 6206
Adres email: marcin.grunt@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022