Imię i Nazwisko: mgr Maciej Gubała
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:38
Studium Języków Obcych
Telefon:41 349 6833
Adres email: maciej.gubala@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach