Imię i Nazwisko: dr Paweł Helon
Lokalizacja:Schinzla 13a
Numer pokoju:
Instytut Nauk o Zdrowiu
Adres email: pawel.helon@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach