Imię i Nazwisko: mgr Magdalena Hądzlik-Białek
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:128
Telefon:41 349 6830
Adres email: magdalena.hadzlik-bialek@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023