Imię i Nazwisko: mgr inż. Joanna Jaśkowska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:230
Telefon:41 349 6347
Adres email: joanna.jaskowska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020