Imię i Nazwisko: inż. Grzegorz Baran
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.13
Telefon:41 349 6214
Adres email: grzegorz.baran@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023