Imię i Nazwisko: dr hab. Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C208
Instytut Chemii
Telefon:41 349 7071
Adres email: agnieszka.jablonska-wawrzycka@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach